Služby

Služby

Spoločnosť ZBERKO s.r.o. ponúka rôzne  kvalitné služby svojím zákazníkom a obchodným partnerom už od roku 2002.

Prekládka tovarov

Prekládky, vykládky, nakládky sypkého tovaru v kapacite 1 000 000 t/ ročne, magnetického tovaru o kapacite 400 000t/ročne. Prekládky, vykládky, nakládky kusového a paletizovaného tovaru o kapacite 500 000t/ročne.

Nákladná cestná doprava

Preprava sypkého a magnetického tovaru.

Skladovanie

Uskladnenie sypkého, magnetického, kusového a paletizovaného tovaru na voľnej ploche, ako aj pod prístreškami a uzamykateľných halách

Delenie nadrozmerných kovových telies

Delenie nadrozmerných kovových aj nekovových telies, strojov a ich úpravy na určený rozmer. Toto delenie prevádzajú naši vysoko odborní a zaškolení pracovníci v prísne bezpečnostných podmienkach

Likvidácia starých objektov a technológií

Profesionálna likvidácia starých objektov, konštrukcií, budov, práca vo výškach a v náročných podmienkach

Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Krátkodobý a dlhodobý prenájom veľkokapacitných kontajnerov + zabezpečenie vývozu materiálu v týchto kontajneroch