0911 653 300 zberko@netkosice.sk

Strojový park

Ukážka nášho strojového a automobilového parku.

Výkup, úprava, predaj a preprava železného šrotu, neželezných kovov, papiera a plastov

Zvážanie a triedenie kovového odpadu, papiera a plastov

Prekládka, vykládka, nakládka a uskladnenie sypkého tovaru, kusového a paletizovaného tovaru

Likvidácia starých technologických strojov a zariadení